Մաթեմատիկա գրավոր աշխատանք

Առաջադրանք 1
Քանի՞ բնական թիվ կա՝ [30;48) Միջակայքում:

1) 17               2) 19            3) 18                4) 20

Գտնել 75 և 60 թվերիամենամեծ ընդհանուր բազմապատիկը:

1) 5             2) 3                3) 25              4) 300

Տրված են 5, 10/11, 3/8 և 3/2 թվերը:

ա) Գտնել առաջին և երկրորդ թվերի քանորդը:

1) 5,5          2) 5             3) 4  6/11           4)  5  10/11
բ) Գտնել երրորդ և չորրորդ թվերի գումարը:

1) 1  5/8                  2) 1  2/5              3) 1  7/8             4) 15/16
գ) Գտնել չորրորդ և երրորդ թվերի տարբերությունը:

1) 1  1/8           2) 1  5/6              3) 1  7/8        4) 1/8

դ) Գտնել երկրորդ և չորրորդ թվերի արտադրյալը:

1) 33/20                 2) 1  5/11                  3) 5              4) 1  4/11
Տրվածեն 2, 7, 18 թվերը:

ա) Ի՞նչ թիվ պետք է հանել երրորդթվից, որպեսզի ստացվի առաջին և երկրորդ թվերի արտադրյալը:

1) 9          2) 13               3) 4              4) 14,5
բ) Ի՞նչ մնացորդ է ստացվում երրորդ թիվը երկրորդին բաժանելիս:

1) 5                      2) 4             3) 3               4) 6
գ) Գտնել առաջին և երկրորդ թվերի գումարի խորանարդը:

1) 81                   2) 351                3) 729             4) 27

դ) Քանի՞ անգամ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրան կցագրենք նույն թիվը:

1) 18                  2) 11                3) 100              4)101
25 թիվըբաժանել 2:3 հարաբերությամբ:

1) 25=15+10                       2) 25=10+15                      3) 25=12+13                  4) 25=20+5

Տրված է չորս թիվ` 21, 64, 36, 144:

ա) Առաջին թիվը երրորդի որ՞ մասն է:

1) 2/3              2) 7/12           3) 7/13        4) 5/12
բ) Երրորդ թիվը չորորդիքանի՞ տոկոսն է:

1) 50          2) 25         3) 35         4) 20
գ) Տրված թվերից ո՞րն է բնական թվի խորանարդ:

1) 21        2) 64          3) 36            4) 44

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s