Cryptids

gigantopithecus_cryptozoology-big-foot

Cryptids are animals which are generally believed to be legendary in mainstream biology. These animals are studied by people known as cryptozoologists, who are either interested in proving that they exist, or interested in studying the myths and cultural beliefs which have arisen around such animals. Strictly speaking, cryptids are not mythological; creatures like unicorns, for example, are not considered cryptids, because they are accepted as myths.

10003002_10202925443473297_1500673098_n

Rather, cryptids are animals which some people think could actually exist. In some cases, they are rediscovered extinct species, or animals which people originally thought were hoaxes. In these cases, the animal is considered a cryptid because only a few unverified sightings have occurred, but eventually enough scientific evidence accumulates to prove that the animal really does exist, in which case it is no longer a true cryptid. Well known examples include the Yeti in the Himalayas, the “Loch Ness Monster” in Scotland, “Bigfoot” in North America and the “Chupacabra” in Latin America.

Կրիպտիդները հիմնական կենսաբանության մեջ ընդհանուր առմամբ ենթադրվում են որպես առասպելական կենդանիներ: Այս կենդանիներին ուսումնասիրում են կրիպտոկենդանաբանները, որոնք շահագրգռված են ապացուցել, որ նրանք գոյություն ունեն կամ հետաքրքրված են դրանց շուրջ ծագած առասպելների և մշակութային համոզմունքների ուսումնասիրությամբ: Կոնկրետ ասած, կրիպտիդներն առասպելական արարածներ չեն, օրինակ միաեղջյուրները չեն համարվում կրիպտիդներ, քանի որ նրանք ընդունված են որպես առասպելական կենդանիներ: Ավելին, կրիպտիդներն այն կենդանիներն են, որոնց մարդիկ կարծում են, թե նրանք իսկապես կարող են գոյություն ունենալ: Որոշ դեպքերում, նրանք վերահայտնաբերվել են որպես անհետացած կենդանատեսակներ կամ այնպիսի կենդանիներ, որոնց մարդիկ ի սկզբան համարել են հորինվածք: Այն դեպքում է կենդանին համարվում կրիպտիդ, երբ հայտնաբերվում են այդ կենդանու մի քանի չստուգված հետքեր: Երբ նրանց շուրջ, ի վերջո, բավականին գիտական ապացույցներ են կուտակվում, որոնք էլ ապացուցում են տվյալ կենդանու գոյությունը, ապա այդ կենդանին այլևս կրիպտիդ չի համարվում: Հայտնի օրինակներից են Եթին՝ Հիմալայներում, Լոք Նես հրեշը՝ Շոտլանդիայում, Բիգֆութը՝ Հյուսիսային Ամերիկայում և Չուփաքաբրան՝ Լատինական Ամերիկայում:

Image

Image

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s