Մաթեմատիկա

1) Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թիվը

Ամենամեծ երկնիշ՝ 99

Ամենափոքր եռանիշ՝ 100

Ա) Գտեք նրանց հակադիրների գումարը

-99+(-100)= -199

Բ) Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ

99.5

Գ) Հաշվեք |a|-ն

99.5

2) Գտեք 151/27–ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը

5

3) Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները

22, 44, 66, 88

4) Գտեք նվազելին, եթե նվազելիի, հանելիի և տարբերության գումարը հավասար է 48-ի

24 – 8 = 16

24+8+16= 48

Նվազելին՝24, հանելին՝8, տարբերություն`16

Պատ՝ 24

5) 1,35 և 1,4 թվերի միջև 18 հայտարարով կոտորակ

25/18 = 1,389

1,35<1,389<1,4

Պատ՝ 25/18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s