Խոսքի մշակույթ

արտակարգ – արտ կարգապահ<br />դժգոհ – դժ ինքնագոհ
տգետ – տ գիտական
ներամփոփ – ներ լուսամփոփ
ապացույց – ապ կողմնացույց
թերուս – թեր ինքնուս

փոխարքա – փոխ արքայական
ցմահ – ց անմահ
դժկամ – դժ կամավոր
նախաճաշ – նախ ճաշկերույթ
չտես – չ հոռետես
ենթասպա – ենթ սպայական

գերխնդիր – գեր հինմախնդիր
ապաշնորհ – ապ շնորհալի
բաղաձայն – բաղ ձայնակցել
անդրաշխարհ – անդր աշխարհագրական
մակբայ – մակ դերբայական
ընդոստ – ընդ ոստույն

պարագիծ – պար գծավոր
մակդիր – մակ դիրքային
չտես – չ տեսողություն
փոխարքա – փոխ արքայական
ցպահանջ – ց պահանջմունք
գերխնդիր – գեր խնդրառություն

տհաճ – տ հաճելի
շաղկապ – շաղ վիրակապ
համազարկ – համ զարկերակ
ապաբախտ – ապ բարեբախտ
թերակղզի – թեր կղզիաբնակ
ստրաքաշ – ստոր քարշարկում

արտանկար – արտ նկարչական
բացարձակ – բաց արձակուրդ
տկար – տ կարողություն
նախդիր – նախ դրվածք
ընդդեմ – ընդ դիմակավոր
ապերասան – ապ երասան

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s